ออกแบบและเทคโนโลยี

การออกแบบและเทคโนโลยี

การออกแบบ เป็นการถ่ายทอดสิ่งที่คิดไว้ในสมองให้ปรากฏออกมาเป็นภาพตามรูปแบบที่บุคคลอื่นเห็นและรับรู้ได้ หากผู้คิดไว้ไม่สามารถสร้างทำ หรือผลิตได้สำเร็จยังสามรถนำแบบเหล่านั้นให้ผู้อื่นนำไปดำเนินการต่อได้ หรือปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นได้

แนวแบบบ้านแบบที่คิดแล้ววาดด้วยมือ

แบบบ้านไฟพัดลมแบบที่ใช้เทคโนโลยีช่วยวาด

เทคโนโลยี เป็นการประยุกต์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์หลากหลายด้าน(ศึกษาวิจัย)มาผสมผสานให้เกิดเป็นผลผลิต(สร้างให้เกิด) ผลิตภัณฑ์(สิ่งของมองเห็นได้) หรือวิธีการ(รูปธรรม-นามธรรม(อาจมองเห็นด้วยตาไม่ได้)) เพื่อให้เกิดประโยชน์ หรือช่วยแก้ปัญหาบางอย่างของมนุษย์ เช่น แก้ปัญหาด้านปัจจัยสี่ไม่สมบูรณ์เพียงพอ (อาหาร-เครื่องนุ่งห่ม-ที่อยู่อาศัย-ยารักษาโรค) โดยการใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ มาสร้าง เครื่องมือผลิตอาหาร เปลี่ยนจาก อบเสียมพรวนดิน เป็น ควายลากไถ เปลี่ยนจากควาย เป็นเครื่องจักรลาก และเป็นรถยนต์แทรกเตอร์ เป็นต้น

ด้านเครื่องน่งห่ม พัฒนาจากเปลือกไม้-หนังสัตว์ เป็นเส้นใยธรรมชาติทอเป็นผืน และใยสังเคราะห์ เป็นต้นคันไถ7เครื่องมือ-ผลิตภัณฑ์ ที่ช่วยแก้ปัญหาในสมัยก่อน(คันไถใช้ไถพรวนดิน)

  คนไถ01

คนไถ-0-1๑

เครื่องมือเครื่องทุ่นแรงที่ถูกนำมาใช้ไถพรวนดินในยุกต์ต่อมา(แทนที่คันไถ)

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s