ออกแบบด้วย SketchUp

โปรแกรม SketchUp เป็นโปรแกรมออกแบบสามมิติ (3D) ที่มีเครื่องมือในการทำงานที่สะดวกใช้งานง่าย สำหรับผู้ใช้ที่เริ่มเรียนรู้ จนถึงผู้ใช้งานที่เป็นมืออาชีพ  ในลำดับนี้จะนำเสนอการสร้างชิ้นงานด้วยเครื่องมือ Select และ Follow Me ในการออกแบบผลิตภัณฑ์

ตัวอย่างชิ้นงาน

การใช้ Follow Me

การใช้ Follow Me

ดาวน์โหลด PDF การใช้ SketchUp(Follow Me)

Advertisements