การเรียนรู้และฝึกปฏิบัติผ่านสื่อการสอนgoogle Sketch Up

การผลิตผลงานด้วย Google Sketch Up

เอกสารประกอบการเรียนรู้และฝึกปฏิบัติ การสร้างชิ้นงานด้วย Google Sketch Up  โปรแกรมออกแบบ3D สำหรับผู้เรียนระดับ ม.2

ตัวอย่างเนื้อหาในเล่ม

Sketch Chair-2

ตัวอย่างการใช้เครื่องมือออกแบบ ดาวน์โหลดทั้งเล่ม(pdf)

 

ใช้มือถือเรียนรู้การเขียนโปรแกรม

คำสั่งพื้นฐานในการใช้โปรแกรมภาษา MSW LOGO
Home กลับมาที่จุดเริ่มต้น
Cleartextคำสั่งแบบย่อ (CT) ลบคำสั่งที่อยู่ในส่วนแสดงผลข้อความ
ClearScreen (CS) ลบหน้าจอกลับมาที่จุดเริ่มต้น
Hide Turtle คำสั่งแบบย่อ (HT) ซ่อนเคอเซอร์เต่า
Show Turtle คำสั่งแบบย่อ (ST) แสดงเคอเซอร์เต่า
Forward n คำสั่งแบบย่อ (FD) สั่งให้เต่าเดินหน้าเป็นระยะทาง n หน่วย
Back n คำสั่งแบบย่อ (BK) สั่งให้เต่าถอยหลังกลับเป็นระยะทาง n หน่วย
Right n คำสั่งแบบย่อ (RT) สั่งให้เต่าหันไปทางขวาเป็นมุม n องศา
Left n คำสั่งแบบย่อ (LT) สั่งให้เต่าหันไปทางซ้ายเป็นมุม n องศา
PenUp คำสั่งแบบย่อ (PU) เป็นคำสั่งสั่งให้เต่ายกปากกา
PenDown คำสั่งแบบย่อ (PD) เป็นคำสั่งสั่งให้เต่าวางปากกา
Circle n เป็นคำสั่งเขียนรูปวงกลางขนาด n หน่วย
Ellipse m n เป็นคำสั่งสร้างรูปวงรีขนาดกว้าง m หน่วย สูง n หน่วย
Arc m n เป็นคำสั่งสร้างรูปส่วนโค้งมุมกาง m องศา ขนาด n หน่วย
Penerase คำสั่งแบบย่อ(PE) เป็นคำสั่งเปลี่ยนปากกาเป็นยางลบ
Penpaint คำสั่งแบบย่อ (PPT) เป็นคำสั่งเปลี่ยนยางลบเป็นปากกา
Setxy x y เป็นคำสั่งให้เต่าเคลื่อนที่ไปตามแนวแกน x และแกน y
Setpensize[ a b ] เป็นคำสั่งเปลี่ยนขนาดของปากกา
Setscreencolor [a b c]
คำสั่งแบบย่อ(Setsc [ a b c ] )
เป็นคำสั่งเปลี่ยนสีพื้นหลัง
Setpencolor [ a b c ]
คำสั่งแบบย่อ(Setpc [ a b c] )
เป็นคำสั่งเปลี่ยนสีปากกา
Setfoodcolor [ a b c ]
คำสั่งแบบย่อ(Setfc [ a b c ] )
เป็นคำสั่งลงสีพื้นภาพ
Repeat n [ ] คำสั่งทำซ้ำ (n คือจำนวนครั้ง ) ( ภายใน [  ] คือ สิ่งที่ต้องการให้ทำ )
Perspective คำสั่งสามมิติ
Window ลบคำสั่งสามมิติ
นักเรียน ชื่อ…………………………………………………………………………………………………………….ห้อง……………..

ภาษาโลโก มีจุดเริ่มต้นการพัฒนาโปรแกรมจาก ไบรอัน ฮาร์เวย์ และคณะทำงานที่มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียร์–เบิร์กเลย์ ซึ่งเรียกโปรแกรมนี้ว่า “โลโกเบิร์กเลย์” หลังจากนั้นได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ให้สามารถใช้งานภายใต้ระบบปฏิบัติการที่แตกต่างกัน จากระบบยูนิกซ์ (UNIX) เป็นระบบดอส (DOS) จนถึงปัจจุบัน ยอร์จ มิลส์ ได้พัฒนาให้สามารถทำงานภายใต้ระบบปฏิบัติการวินโดวส์ได้ เราเรียกโปรแกรมนี้ว่า “เอ็มเอสดับบลิวโลโก”(MSWLogo)
MSWLogo เป็นโปรแกรมรุ่นที่มีประสิทธิภาพสูงสุดจากโปรแกรมโลโกที่มีใช้ทั้งหมดในขณะ นี้ เหมาะสำหรับใช้ในการเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น และได้มีการเรียนการสอนเกี่ยวกับโปรแกรมนี้อย่างแพร่หลายในประเทศสหรัฐ อเมริกา ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย และประเทศอื่น ๆ ทั่วโลก การใช้งานสะดวก ไม่ยุ่งยาก เหมือนโปรแกรมอื่นๆ

แอปปลิเคชั่น Droid Draw  บนแท็บเล็ตหรือสมาร์ทโฟน แอนดรอยด์ ที่มีรูปแบบคำสั่งคล้าย MSWLogo

สามารถป้อนคำสั่งให้วาดลายเส้นที่มีลวดลายซับซ้อนสวยงามได้ โดยติดตั้ง App Droid Draw ผ่านGoogle PlayStore

ภาพหน้าจอหลัก

กด + เพิ่มคำสั่ง
ใหม่ทีละบรรทัด

 

     + เพิ่มไฟล์
งานใหม่
     เมนูตั้งค่า
รายการ สคริปต์ ไฟล์ตัวอย่าง

 

 

ตารางคำสั่ง Droid Draw

SD Show Droid  แสดงปากกาแอนดรอยด์
กด √  เพื่อนำคำสั่งไปใช้
กด X เพื่อปิดหรือลบ

 

HD

Hide Droid  ซ่อนปากกา
HOM Home  นำปากกากลับจุดเริ่มต้น
DIR Direct  ลากปากกาไปตามมุมที่กำหนด
RND Round/Random สุ่ม
PU Pen Up  ยกปากกาไม่ให้มีเส้น
PD Pen Down  กดปากกาลงทำให้เกิดเส้น
FD Forward  ตรงไปข้างหน้าตามค่าตัวเลขที่กำหนด
RPT Repeat  ทำซ้ำ ตามค่าตัวเลขที่กำหนด
] สิ้นสุดคำสั่งทำซ้ำ       CLR = Clear  ลบข้อความทั้งหมด
LT Left Turn  ซ้ายหัน หรือ เลี้ยวซ้ายค่าตัวเลขเป็นองศา
BK Back  ถอยหลังตามค่าตัวเลขที่กำหนด
RT Right Turn ขวาหัน หรือ เลี้ยวขวาค่าตัวเลขเป็นองศา
PT Pen Type  ตั้งค่าขนาดของปลายปากกา
SPC Set Pen Color เลือกสีปากกา

 

          ตัวอย่างคำสั่ง ให้ปากกา Droid Draw เคลื่อนที่วาดสามเหลี่ยมด้านเท่า

 1. แตะ + ที่ขอบจอด้านล่างเพื่อสร้างสคริปต์ไฟล์ใหม่
 2. แตะ  + ที่ ด้านบน เพื่อเพิ่มคำสั่งทีละบรรทัด
รูป ข้อ 1 และ 2
 1. แตะแป้นคีย์คำสั่งที่เป็นตาราง ตามที่โปรแกรมกำหนดมาให้
  4.  แตะ เครื่องหมายถูก √ เพื่อยืนยันการเพิ่มคำสั่ง

 

 

รูป ข้อ 5 และ 6
รูป ข้อ 3 และ 4
 1. ปรากฏCode คำสั่ง สี่บรร                                                                    สี่บรรทัดดังรูป  เมื่อสั่ง
  ประมวลผล หรือ RUN
  โดย แตะ สามเหลี่ยม
  6.  เกิดเป็นรูปสามเหลี่ยม
  ด้านเท่า มีด้านยาว 100
  หน่วย มุมหัก 120 องศา

 

 

 

 

 

 

ตัวอย่างคำสั่ง ให้ปากกา Droid Draw เคลื่อนที่วาดเส้นซับซ้อนและเปลี่ยนสีเป็น SPC BLU (ปกติค่าเริ่มต้นเป็นเส้นสีขาว)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวอย่างคำสั่ง ให้ปากกา Droid Draw เคลื่อนที่วาดเส้นและเปลี่ยนสีตามจินตนาการเป็นรูปอาคาร หรือวิว-ทิวทัศน์

*** ทุกสิ่งอย่างสร้างสรรค์ได้ด้วยจินตนาการ การคิดวิเคราะห์ เปรียบเทียบ และ
ฝึกปฏิบัติแก้ปัญหาอย่างสม่ำเสมอ
**  คติสอนใจ  การฝึกฝนทำให้คนเกิดความชำนาญ  ไม่ทำงานไม่มีวันประสบ
ความสำเร็จ  ยืนมองอาหาร ไม่ยอมรับประทาน ไม่มีทางอิ่ม

 

          ชมคลิปตัวอย่าง Droid Draw อื่นๆ ที่ http://www.facebook.com/krusunan

ออกแบบและเทคโนโลยี

การออกแบบและเทคโนโลยี

การออกแบบ เป็นการถ่ายทอดสิ่งที่คิดไว้ในสมองให้ปรากฏออกมาเป็นภาพตามรูปแบบที่บุคคลอื่นเห็นและรับรู้ได้ หากผู้คิดไว้ไม่สามารถสร้างทำ หรือผลิตได้สำเร็จยังสามรถนำแบบเหล่านั้นให้ผู้อื่นนำไปดำเนินการต่อได้ หรือปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นได้

แนวแบบบ้านแบบที่คิดแล้ววาดด้วยมือ

แบบบ้านไฟพัดลมแบบที่ใช้เทคโนโลยีช่วยวาด

เทคโนโลยี เป็นการประยุกต์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์หลากหลายด้าน(ศึกษาวิจัย)มาผสมผสานให้เกิดเป็นผลผลิต(สร้างให้เกิด) ผลิตภัณฑ์(สิ่งของมองเห็นได้) หรือวิธีการ(รูปธรรม-นามธรรม(อาจมองเห็นด้วยตาไม่ได้)) เพื่อให้เกิดประโยชน์ หรือช่วยแก้ปัญหาบางอย่างของมนุษย์ เช่น แก้ปัญหาด้านปัจจัยสี่ไม่สมบูรณ์เพียงพอ (อาหาร-เครื่องนุ่งห่ม-ที่อยู่อาศัย-ยารักษาโรค) โดยการใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ มาสร้าง เครื่องมือผลิตอาหาร เปลี่ยนจาก อบเสียมพรวนดิน เป็น ควายลากไถ เปลี่ยนจากควาย เป็นเครื่องจักรลาก และเป็นรถยนต์แทรกเตอร์ เป็นต้น

ด้านเครื่องน่งห่ม พัฒนาจากเปลือกไม้-หนังสัตว์ เป็นเส้นใยธรรมชาติทอเป็นผืน และใยสังเคราะห์ เป็นต้นคันไถ7เครื่องมือ-ผลิตภัณฑ์ ที่ช่วยแก้ปัญหาในสมัยก่อน(คันไถใช้ไถพรวนดิน)

  คนไถ01

คนไถ-0-1๑

เครื่องมือเครื่องทุ่นแรงที่ถูกนำมาใช้ไถพรวนดินในยุกต์ต่อมา(แทนที่คันไถ)

ขันติ – โสรัจจะ ความงามที่ยั่งยืน

ความรู้ทางธรรม จาก  http://www.suwalaiporn.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=389694&Ntype=6

 • ความอดทน (ขันติ) เป็นหลักธรรมที่จำเป็นสำหรับคราวที่ต้องเผชิญกับเหตุการณ์ต่างๆ ที่จะทำให้จิตใจเราหันเหไปจากทางที่ดี ดังนั้น จึงควรบำเพ็ญขันติใน 4 สถาน คือ
  •  1.อดทนต่อความลำบาก หมายความว่า คนทำงานมากๆ แล้วได้รับความเหน็ดเหนื่อย หิวกระหาย หรือถูกแดด ลม ฝน กระทบเกินสบาย คนที่ไม่มีขันติเมื่อเผชิญกับความลำบากตรากตรำ มักจะทอดทิ้งการงานเสีย เป็นคนมือเท้าบาง ทำอะไรทิ้งๆขว้างๆ แต่ผู้มีขันติ ย่อมอดทนต่อสิ่งเหล่านี้ กัดฟันทนทำงานของตนให้สำเร็จ
  •  2. อดทนต่อทุกขเวทนาคือ การรับรู้อารมณ์ว่าเป็นทุกข์ ซึ่งเกิดมาจากการเจ็บไข้ได้ป่วย ไม่สบายด้วยโรคภัยนานัปการที่เกิดขึ้นกับร่างกายตน คนที่ขาดขันติ เมื่อถึงคราวเจ็บไข้ได้ป่วย ไม่สบายขึ้นมา มักจะแสดงมารยาทอันไม่สมควรออกมาให้ปรากฎ เช่น ร้องครวญคราง กระบิดกระบวน เป็นคนเจ้ามายา เป็นคนเจ้าอารมณ์มีอาการโมโห โทโสง่าย บางคนอ้างความเจ็บป่วยเพื่อจักกระทำความชั่วต่างๆก็มี แต่สำหรับผู้มีขันติ ย่อมรู้จักอดทน อดกลั้น ไม่ปล่อยตัว ปล่อยใจให้เสียหรือตกไปในทางชั่วต่างๆให้คนอื่นหลงเชื่อหรือเข้าใจผิด
  • 3. อดทนต่อความเจ็บใจเป็น ขันติประเภทอธิวาสนขันติ คืออดทนต่อการล่วงเกินของคนอื่น เฉพาะอย่างยิ่งคนที่ต่ำกว่าเรา เมื่อถูกผู้อื่นกระทำการล่วงเกินให้เป็นที่ขัดใจ เช่น ถูกด่าว่า หรือ สบประมาท หมิ่นประมาท บุคคลผู้ขาดอธิวาสนขันติ ย่อมขาดสติเดือดดาลแล้วทำร้ายตอบด้วยการกระทำอันแรงเกินเหตุที่ควรจะเป็น เช่นว่าเหน็บแนมด้วยวาจาหยาบคาย หรือก่อความทะเลาะวิวาท ตีรันฟันแทงกัน สร้างเวรกรรมไม่สิ้นสุด เป็นทางนำมาซึ่งความหายนะแก่ตัวเองและครอบครัวตลอดจนเพื่อนฝูง แต่สำหรับผู้มีขันติย่อมรู้จักอดทน สอนใจตัวเอง รู้ที่ไปที่มาของสาเหตุนั้นๆ คือ หาวิธีการแก้ไขด้วยสันติให้เรียบร้อยเป็นผลดีด้วยความสงบต่อไป
  •  4.อดทนต่ออำนาจกิเลสหมาย ความว่าอดทนต่ออารมณ์ข้างฝ่ายเพลิดเพลินอันเป็นไปตามอำนาจกิเลสพาไป เช่น ความสนุก การเที่ยวเตร่ ความโกรธ การได้ผลประโยชน์ในทางที่ไม่ควรเป็นต้น ความจริงแล้วอารมณ์ที่น่ารักใคร่ น่าพอใจ ดูไปก็ไม่น่าจะต้องใช้ความอดทน ไม่ทำให้เราลำบาก แต่ที่ต้องใช้ความอดทน เพราะอาจจะทำให้เราเสียหายได้ ทั้งนี้เพราะคนที่ขาดขันติ มักจะทำกรรมอันน่าบัดสีต่างๆ ตามอำนาจกิเลส หรือตามความอยากในสิ่งที่ตนรัก เช่น รับสินบน ผิดลูกเมียชาวบ้าน เห็นเงินตาโต ทำร้ายรังแกกัน ดื่มเหล้า สูบบุหรี่ เห่อยศ  เมาอำนาจ ขี้โอ่  โอ้อวด เป็นต้น
  • การอด ทนต่ออำนาจกิเลสนี้ กล่าวโดยสรุปก็คือ การอดทนต่ออำนาจความอยากนั่นเอง บุคคลผู้มีขันติจะได้รับคุณประโยชน์ หลายประการ คือ ทำงานได้ผลดี บำเพ็ญตนเป็นหลักแห่งบริวารชน ไม่มีการทะเลาะวิวาทบาดหมาง ไม่ทำผิดเพราะเห็นแก่ความอยาก ถ้าบุคคลขาดขันติแล้ว ก็จะประสบโทษหลายประการ คือ ทำงานคั่งค้าง จับจด เสียความไว้วางใจของผู้อื่น เต็มไปด้วยศัตรู หรืออาจกลายเป็นอาชญากร เป็นต้น
 • โสรัจจะ ความสงบเสงี่ยม คือ เมื่อมีความอดทนแล้ว ก็ต้องพยายามสงบใจ ทำใจให้เย็นลงด้วยอุบายอันชอบ เมื่อใจสงบแล้ว กิริยาวาจาที่แสดงออกมาก็จะสงบเสงี่ยมเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น เมื่อเป็นเช่นนี้ความงามทุกส่วนของตนที่เคยมีอยู่ก็จะไม่เสื่อม จะคงงามอยู่และคงชนะใจของคนอื่นได้เป็นอย่างดี ดังคำกลอนสุภาษิตที่ว่า
  • คนจะงามต้องงามใจใช่ใบหน้า                        คนจะสวยสวยกริยาใช่ตาหวาน
  • คนจะแก่แก่ความรู้ใช่อยู่นาน                  คนจะรวยรวยศีลทานใช่บ้านโต
 • ธรรมะ ความมีขันติ และ โสรัจจะ นี้ นับว่าเป็นหลักธรรมสำคัญที่จะเป็นแนวทางในการดำรงชีวิตประจำวันของทุกคน ความอดทนและความสงบเสงี่ยมหากมีประจำอยู่ในจิตใจของผู้ใด ผู้นั้นย่อมจะเป็นคนที่มีความสุขมีจิตใจหนักแน่น ย่อมจะเป็นที่นิยมยกย่องนับถือของคนทั่วไป เพราะธรรมะ 2 ประการ นี้จะทำให้ผู้ปฏิบัติเป็นคนงดงามทั้งกาย วาจา และ จิตใจ จะประกอบกิจการสิ่งใด ย่อมสามารถประสบผลสำเร็จได้สมความมุ่งมาดปรารถนา และสามารถเอาชนะอุปสรรคต่างๆไปได้ด้วยจิตใจที่มั่นคง ย่อมชนะความร้ายได้ด้วยดี

ที่มา http://www.suwalaiporn.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=389694&Ntype=6

สร้างขวัญวันรักวันลา

สร้างขวัญกำลังใจให้นักเรียนที่คาดว่าจะจบการศึกษาในปีการศึกษา 2555 และให้นักเรียนมีโอกาสขอขมาสถานที่ สถาบัน ครูและบุคลากร เพื่อเป็นศิริมงคล

สร้างขวัญวันรักวันลา

ชมMoviesภาพเคลื่อนไหว ที่นี่

บันทึกกิจกรรมที่เป็นแบบมัลติวิชั่น ภาพวิดีโอ ภาพเคลื่อนไหว

ภาพการจัดกิจกรรมการศึกษา และข้อคิดอื่นๆ สามารถเปิดดูได้ที่ลิ้งค์

http://www.youtube.com/sunanswad

DSCF0740

กิจกรรมแนะนำโรงเรียนต้อนรับน้องใหม่

กิจกรรมแนะนำโรงเรียนต้อนรับน้องใหม่ ม๑,ม๔ โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา ชมวิดีโอได้ที่ลิ้งค์ด้านล่างนี้

http://www.youtube.com/watch?v=j-ie6x6V-Ok

ยินดีต้อนรับสู่บล็อก ครูสุนันสวัสดิ์ สวัสดีทุกๆคน

welcome to krusunan's blog

ยินดีต้อนรับสู่เว็บบล็อกครูสุนันสวัสดิ์

ไม่มีใครแก่เกินเรียน   การศึกษาพัฒนาคน   คนพัฒนาหลายๆคน  หลาย ๆ คนพัฒนาชาติ

หน้าที่และความรับผิดชอบของนักเรียน

ข้อ1. ต้องมีเครื่องแต่งกาย เครื่องเขียน แบบเรียน  และ เครื่องประกอบการเรียนต่าง ๆตามที่โรงเรียนกำหนด

ข้อ2. ต้องแต่งกายและ ประพฤติปฏิบัติตนตามระเบียบข้อบังคับของกระทรวงศึกษาธิการและข้อบังคับ ของโรงเรียน

ข้อ3. ต้องเชื่อฟัง และปฏิบัติตนอยู่ในโอวาทของครู – อาจารย์

ข้อ4. ต้องประพฤติปฏิบัติตนให้สมกับสภาพการเป็นนักเรียน  ไม่สูบบุหรี่ ไม่ดื่มสุรา ไม่เสพสิ่งเสพติดให้โทษ  ไม่เล่นการพนัน และไม่มั่วสุมอบายมุขทั้งปวง

ข้อ5. ต้องประพฤติปฏิบัติตนตามกฎหมายจารีต ประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของบ้านเมือง

ข้อ6. ต้อง ขยัน  ประหยัด ซื่อสัตย์ ตรงต่อเวลา มีน้ำใจ  และยึดมั่นในหลักคุณธรรมจริยธรรมที่ดีงาม

ข้อ7. ต้องสุภาพอ่อนโยน มีสัมมาคาระต่อบุคคลทั่วไปและปฏิบัติตนเหมาะสมตามวัย และสภาพแห่งตน

ข้อ8. ต้องรู้จักเสียสละเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เห็นประโยชน์ส่วนรวม  รักษาทรัพย์สมบัติของโรงเรียน ของสังคม และมีความสามัคคีในหมู่คณะ  รุ่นน้องนับถือรุ่นพี่ ที่ประพฤติปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างที่ดีแก่รุ่นน้อง

ข้อ9. ต้องสร้างชื่อเสียงภาพพจน์ที่ดีให้แก่โรงเรียน และไม่กระทำการใด ๆที่เป็นการทำลายชื่อเสียงของโรงเรียน

ข้อ10. ต้องพัฒนาศักยภาพและสมรรถภาพของตนตลอดเวลาทั้งร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม